Vad gör du i ett nödläge på sjön om mobilen laddat ur eller saknar täckning? Jo, då önskar du nog att du hade haft en VHF. Med VHF är du alltid nåbar även där mobilnätet sviker, och kan direktanropa Sjö- och flygräddningscentralen eller andra fartyg vid behov. Ändå är det närmare 200 000 svenska fritidsbåtar som saknar nödradio i form av VHF.

– Det borde vara lika självklart att ha VHF ombord som att ha livboj och flytväst. De flesta har mobiler idag, men det kan ge en falsk säkerhet eftersom det inte finns någon garanti att mobilen går att använda om den blir blöt eller saknar täckning. Jag skulle aldrig ge mig ut i en båt utan VHF, säger Elisabet Hartwig, radiooperatör på Stockholmradio.

Det finns närmare 300 000 sakförsäkrade fritidsbåtar i Sverige. Av dem har bara en tredjedel VHF ombord. Antalet som har tillstånd från PTS att använda VHF är ännu lägre – bara 33 000, allt enligt Transportstyrelsens statistik.

– Det innebär att närmare 200 000 fritidsbåtar saknar en effektiv nödradio. Och det är dessutom bara en av tio båtar som har tillstånd för VHF. Det är en skrämmande liten andel. Tyvärr verkar det vara väldigt många som inte förstår hur viktigt det är med VHF, säger Mats Tengnér, radiooperatör och IT-samordnare på Stockholmradio.

I sitt dagliga jobb på Stockholmradio vet Elisabet och Mats hur lätt en nödsituation kan uppstå till sjöss, Elisabet dessutom med 18 års erfarenhet som sjöräddningsledare. De vet också att en VHF då kan vara skillnaden mellan liv och död.

Om du hamnar i en nödsituation kan du bara ringa ett nummer i taget med mobilen. Det kan ju vara så enkelt att närmaste hjälpande hand finns på andra sidan ön. Men om de andra båtarna inte ser dig, hur ska de då kunna hjälpa till? Svaret är att anropa via VHF, då hörs du av alla i närheten som har VHF och hjälpen kan snabbt vara på plats.

– Ett annat exempel är om båten har blivit manöveroduglig och man ser ett större fartyg komma emot sig. Då är mobilen inte mycket värd. Du kan inte ringa fartyget eftersom du inte vet numret, och livsviktiga minuter går till spillo om man ringer 112 från mobilen och sedan ska kopplas vidare. Har du VHF kan du däremot direktanropa fartyget som är på väg emot dig och få det att väja i tid, säger Elisabet.

Varför är det då inte fler som har VHF? Elisabet och Mats tror att det kan finnas en tröskel i att man tror att det är svårare än det faktiskt är att lära sig använda en VHF. Men det går snabbt och enkelt. Med läroboken och en endagskurs har du snart ditt eget VHF-certifikat.

– För en del kanske tröskeln handlar om att det känns ovant att andra kan höra när du anropar, men det är ingen fara om man råkar säga fel. Dessutom är alla våra abonnenter välkomna att göra testanrop till oss på Stockholmradio – då får man både testa utrustningen och träna på att anropa på ett odramatiskt sätt. Vi blir inte störda av anropen från våra kunder, vi finns här för dem och vi vill att radion skall vara levande, säger Mats.

Det här behöver du:

  • Det går snabbt att ta ett VHF-certifikat. Läroboken kostar en hundralapp och antingen läser man på själv inför uppskrivningen som kostar cirka 300 kronor, eller tar en endagskurs där certifikatet ingår. Det är en engångskostnad eftersom certifikatet inte behöver förnyas. Läs mer nedan.
  • Tillstånd/licens. PTS hanterar tillstånd för VHF som kostar 195 kr/år. Läs mer nedan.
  • VHF-radio. Engångsinvesteringen för att köpa en VHF ligger idag på från 2 500 kr för en handburen enhet och från 3 500 kr för en fast monterad.
  • Ett abonnemang är frivilligt, men behövs om du vill kunna kommunicera med Stockholmradio. Kostar 475 kr/år.

– Att skaffa VHF är väl investerade pengar om olyckan skulle vara framme. Kostnaden är betydligt lägre än vad det kostar att skaffa en smartphone och du behöver inte byta ut den bara för att det kommer nya modeller. Ytterligare en viktig fördel med VHF är att du har stor användning av den även när det inte är nödsituationer. Du kan lätt anropa andra båtar och får en helt annan koll på vad som händer runt dig till sjöss, säger Mats.

Mer om VHF
VHF är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem till sjöss. Rätt kunskaper är därför en förutsättning som ger dig trygghet att använda VHF-radion när du bäst behöver den – för din egen eller för någon annans skull.

Certifikat
För att använda VHF måste du ha ett så kallat ”begränsat telefonicertifikat” (SRC). Detta får du genom att avlägga ett skriftligt prov hos någon provförrättare som utsetts av NFB (Nämnden för Båtlivs-utbildning). Provet, som tar cirka 30 minuter, omfattar frågor om bestämmelser, nöd-, il-och varningstrafik, bokstavering, trafikdisciplin, kommunikation med mera. Certifikatet är internationellt och är inte tidsbegränsat.

Tillstånd
Du måste ha ett tillstånd från Post- och Telestyrelsen (PTS) för att få använda din VHF. I tillståndet anges båtens anropssignal, eventuellt MMSI-nummer samt den stationsansvariges namn. Certifikatet och tillståndet bör alltid finnas ombord för att vid behov kunna visas upp för myndighet. Se www.pts.se

Abonnemang
För att kunna utnyttja din VHF till fullo och få tillgång till kustradions alla tjänster tecknar du ett abonnemang hos Stockholmradio. Det ordnar du enkelt genom att kontakta Stockholmradios kundtjänst som också svarar på övriga frågor som rör VHF.

Tillbaka »