BESTÄLL ONLINE

Med ett abonnemang hos Stockholmradio blir din VHF komplett och ger dig all den information och kommunikation som är oumbärlig till sjöss. Utan att vara beroende av mobiltelefontäckning får du genom vår trafikcentral tillgång till allt som gör båtlivet enklare, ringer vem du vill och får hjälp med att söka information från internet. Alla dagar, dygnet runt, året om.

OBS: Fältet ”VHF-callsign” – fyll i den anropssignal du fått tilldelad enligt VHF-tillstånd från Post- och Telestyrelsen.

Formuläret avser VHF-abonnemang för privat bruk.
Om ditt behov gäller yrkestrafik, kontakta oss för villkor och priser.