CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

För att börja använda VHF behöver du:
–  Ett VHF-certifikat (SRC – Short Range Certificate), som du får efter en kortare utbildning och avlagt prov. Certifikatet gäller livet ut. Du kan också läsa på egen hand. Kurslitteratur finns i vår webbshop>

–  Ett tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS. Med tillståndet får du även en ”anropssignal”, vilken är båtens unika identitet i samband med radiokommunikation. Du ansöker om ett tillstånd på PTS:s e-tjänst, allt som behövs är ett bank-id Här beställer du .

Varför krävs VHF-certifikat och tillstånd?
VHF är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem till sjöss. Rätt kunskaper är därför en förutsättning som ger dig trygghet att använda VHF-radion utan osäkerhet när du bäst behöver den – för egen eller för någon annans skull.

Måste jag förnya ett gammalt VHF-certifikat jag redan har?
En nyckelmening i ITU:s Radioreglemente (ITU RR) kap 47.25 § 7 1 säger så här:
“…Existing certificates… may continue to be used for the purposes they were issued for…”
I och med att GMDSS infördes år 2000 som nytt radiosäkerhetssystem till sjöss, så försvann D-certifikatet för VHF och istället infördes SRC som tar upp bl.a. DSC och andra komponenter inom GMDSS-konceptet.

Eftersom ett äldre s.k. D-certifikat eller ROC från 1999 eller tidigare inte täcker kunskapskraven för GMDSS-bestämmelserna är det därmed alltså inte längre giltigt som underlag för ett nytt VHF-tillstånd.

Även om du fortsätter använda en äldre VHF (utan DSC) rekommenderas ändå att hålla kunskaperna uppdaterade med ett förnyat certifikat. Med förkunskaper från en äldre certifikatutbildning, är det en lätt match att komplettera kunskaperna.

Från och med den1 januari 2017 gäller en ny internationell kanalplan, beslutad av ITU (Internationella Teleunionen). Anledningen är det ökande behovet av fler maritima VHF-kanaler för bl.a. VTS, AIS, kommersiella önskemål, hamnar m.m. Alla länder har dock inte anpassat sig till det nya. När ändringarna slår igenom i praktiken är osäkert och kan i vissa länder ta flera år. Detta gäller även i Sverige där (i skrivande stund april 2017) kanalfördelningen ännu inte är genomförd. Arbetet pågår dock mellan myndigheterna. Den som avser att segla utanför svenskt farvatten har som VHF-användare skyldighet att sätta sig in i de regler som gäller för respektive land.

Idag (april 2017) gäller samma kanalanvändning på VHF-bandet som under 2016 för Sveriges del. Stockholmradios arbetskanaler (duplex) är samma som under 2016 tills annat meddelas.

VHF-användare kan och bör hålla sig uppdaterade vilka VHF-kanaler i Sverige som kommer att beröras av kommande ändringar. Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se), PTS (www.pts.se) och Stockholmradio (www.stockholmradio.se) kommer att publicera information på sina respektive webbsidor, när det finns information att lämna.

Tänker du köpa/installera/använda  en VHF-radio utrustad med DSC är det hög tid att avlägga ett aktuellt SRC-certifikat, om du inte redan innehar ett sådant.

Reglerna inom sjösäkerhetskonventionen SOLAS gäller inte för fritidsfartyg och därför finns det inga krav på att ha en radio som säkerhetsutrustning ombord.
ITU:s Radioreglemente omfattar däremot alla som använder  radio. Samma rutiner  gäller för fritidsbåtar som för yrkesfartyg. Därför är det viktigt för en fritidsbåtägare att känna till bestämmelserna.

Köp vår lärobok VHF TILL SJÖSS (uppdaterad 2017). Där står allt du behöver veta om GMDSS och DSC.

DSC – Digital Selective Calling
GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System
SOLAS – (International Convention for) Safety Of Life At Sea
SRC – Short Range Certificate
PTS – Post och Telestyrelsen

Har du övriga frågor gällande ditt certifikat, kontakta NFB, Nämden för Båtlivsutbildning.