I Norge och Finland är det ett lagstiftat krav att flytvästar måste finnas i alla båtar. I Sverige förväntades en sådan föreskrift komma från Transportstyrelsen i år, men det har nu skjutits upp på obestämd tid.

Sweboat, Båtbranschens riksförbund, bedömer att krav på flytväst skulle kunna rädda cirka 30 liv varje år. Ändå kommer det inte någon svensk lag som kräver rätt antal västar i rätt storlek till alla passagerare ombord.

Efter flera års utredning och beredning av frågan om krav på flytväst i alla båtar har beslutet om en föreskrift skjutits upp. Däremot har Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att se över sjösäkerheten med målet att halvera antalet skadade i fritidsbåtstrafiken och att minska antalet döda till år 2020.

Ingår inte frågan om lagstiftning kring flytvästar i Transportstyrelsens strategiarbete? Vi frågade Erik Eklund, ansvarig för båtlivsfrågor inom Transportstyrelsen.

– Vårt uppdrag är att tillsammans med berörda myndigheter och organisationer ta fram en strategi för hur vi ska kunna minska antalet skadade och döda inom båtlivet. I det ingår inget specifikt uppdrag kring flytvästar.

– Självklart är det bättre att ha flytväst på sig än att inte ha det. Men vi måste undersöka vad som ger bäst effekt först, hur man bäst kan minska antalet skadade och döda. Vi vet ännu inte om en föreskrift om att flytvästar ska finnas ombord är det bästa sättet, men vi kommer att undersöka vilka konsekvenser det får om man inför krav på flytväst ombord, säger Erik Eklund.

Tillbaka »