Har du sett över ditt försäkringsskydd inför båtsäsongen? Mer än var fjärde båtägare som kontaktade Sjöassistans i fjol saknade assistansförsäkring. Då kan kostnaden för bogsering bli så hög som 16 000 kronor.

I fjol kontaktade 1 432 båtägare Sjöassistans för att begära asisstans. Men fler än var fjärde saknade medlemskap i Sjöassistans eller annan försäkring som täcker bogsering.

– En normal bogsering kan kosta så mycket som 16 000 kronor. Uppmaningen är därför självklar – se över ditt försäkringsskydd så att assistans ingår i din båtförsäkring, säger Jens Johansson, vd för Sjöassistans ägarbolag NMSS.

Merparten av de båtägare som förra året sökte hjälp med bogsering från Sjöassistans hade någon form av assistansförsäkring, antingen hos Sjöassistans eller hos ett försäkringsbolag. Men 392 båtägare, en dryg fjärdedel, hade det inte. Av dessa var det 179 som beslutade att anlita assistans.

– Det visar att fler än 200 båtägare avstod från en assistans som de egentligen behövde på grund av kostnaden. Förutom att det försämrar sjösäkerheten markant, så tar det bort en del av glädjen och det positiva med båtlivet om man inte kan få hjälp utan att bli ruinerad, säger Jens Johansson.

Om man som båtägare plötsligt behöver hjälp till sjöss, men saknar försäkring, kan det bli en dyrköpt erfarenhet. Kostnaden för den vanligaste typen av bogsering kan bli så hög som 16 000 kronor. Den utgiften får en båtägare utan assistansförsäkring betala helt ur egen ficka. Något som kunde ha undvikits med rätt försäkringsskydd.

– Dagens moderna båtar och dess utrustning kräver helt andra resurser och kunskaper än tidigare i händelse av skada eller haveri. Ju fortare en båt och dess besättning kan få assistans, desto lägre blir kostnaderna för alla och tryggheten ökar. Därför uppmanar jag båtägare att se till så att de har en assistansförsäkring, säger Krister Ek, vd för Nordisk Yacht Assurance, som har lång erfarenhet av besiktning och reglering av båtskador.

Tillbaka »