Till Sjöss  – faktasidor 2022

Faktadelen – nu i PDF-format
“Till Sjöss – faktasidor”  består av bl.a. väderfakta, information om broar, VHF-frekvenser och utsändningar samt Stockholmradios VHF-karta.

“Till Sjöss – faktasidor” hittar du både som lättnavigerat innehåll när du har tillgång till internet och som utskriftsvänlig PDF-fil.

OBS! Materialet i “Till Sjöss – faktasidor” är rättighetsskyddat och får endast användas för privat bruk.

 Ladda ner 2022 (PDF)