Makten i Sverige kan för lite om båtlivsfrågor. Det tyckte Edward Riedl, utbildad båtbyggare och riksdagsledamot, när han startade riksdagens fritidsbåtsnätverk för ett knappt år sedan. Hittills har det opolitiska nätverket hunnit lägga cirka 15 motioner till riksdagen.

Några av de hetaste frågorna på nätverkets agenda är toatömning till sjöss, bygglov för spolplattor, skrotning av båtar, båtregister, båtskatt, obligatorisk flytväst, bottenfärger, tillgång på båtplatser, ansvar för farleder och promillegränsen till sjöss.

Riksdagens fritidsbåtsnätverk grundades av riksdagsledamoten Edward Riedl (m) i mars 2011 tillsammans med Sweboat, Svenska Båtunionen och riksdagskvinnan Gunilla C Carlsson (s). Edward Riedl tycker att det har varit ett givande första år, men att det finns många frågor kvar att prata om.

– I många frågor gäller det att ha framförhållning, till exempel i skrotfrågan. Någon framtida regering kommer stå inför utmaningen med en miljon fritidsbåtar som ska skrotas varav många inte kommer att ha något skrotvärde. Producerar man en båt kan det kännas rimligt att man också betalar skrotningen, men vad gör vi med alla gamla båtar som byggts av producenter som inte finns längre?

Det finns många nätverk i riksdagen och det gäller att locka folk till just sitt nätverk. Edward Riedl betonar därför att nätverket är opolitiskt.

– Poängen är att vi ska bygga upp en gemensam kunskapsbas över partigränserna, en diskussionsplattform. Vi bjuder in och vill få riksdagsmän som från början inte är intresserade av båtlivsfrågor att bli det. Idag finns en missuppfattning att det bara är välbeställda människor som är engagerade i båtlivet. Det blir naturligtvis väldigt fel om den bilden ligger till grund för riksdagsbeslut, säger han.

Båtlivet omsätter nästan 15 miljarder kronor per år och sysselsätter cirka 7 000 personer, enligt Sweboat.  Räknar man in underleverantörer och andra som också lever av branschen blir siffran den dubbla.

– 2,5 miljoner väljare är dessutom båtägare. En inte helt oviktig grupp. Branschens uppgift är att förse makten med kunskap. Med fritidsbåtsnätverket har vi fått en plattform för det, sa Sweboats vd Mats Eriksson när han talade på kustkonferensen i Göteborg i samband med vårens båtmässa.

Han menar att Sverige annars ligger i lä jämfört med andra länder när det gäller kontakten mellan båtindustrin och makten.

– EU är ett föredöme. Finland är också ett bra exempel där båtbranschen har en fungerande relation till myndigheterna och regeringen, sa Mats Eriksson.

Tillbaka »