Som en del i pågående arbete med uppgradering av det svenska kustradiosystemet, kommer under våren samtliga 57 basstationer längs kusten att förses med modernare VHF-transceivers.

Enligt Sjöfartsverket, som äger och driver kustradionätet, kommer utbyte att ske på en basstation i taget, varvid vissa kortare driftstörningar då blir oundvikliga. Befintliga antenner kommer i mesta möjliga mån att återanvändas, vilket gör att inga direkta förändringar vad gäller radioräckvidd från respektive VHF-basstation kommer kunna märkas.

Hela nätet inklusive dataväxlar, transmissionsförbindelser och operatörsterminaler, skall enligt Sjöfartsverket vara helt utbytt före sista december 2014.

Din VHF-radio i båten påverkas inte på något sätt av systemskiftet, annat än att radiokontakt mellan båt och land framöver sker via ett mer driftsäkert och effektivt kustradionät.

 

Mer information om moderniseringen av kustradionätet hittar du på www.sjofartsverket.se  >>

Tillbaka »