I början av mars grundades ett nytt nätverk i Sveriges riksdag. ”Riksdagens fritidsbåtsnätverk” ska arbeta med att lyfta fram frågor som rör fritidsbåtslivet och har som mål att minska avståndet mellan båtlivets aktiva och beslutsfattarna i riksdagen.

– Det finns många frågor som berör fritidsbåtar och sjöliv som borde engagera riksdagspolitiker, säger Edward Riedl, ordförande i nätverket och moderat riksdagsledamot från Västerbotten.

– Allt från toalettömning och andra miljöfrågor till säkerhetsfrågor och båtlivets betydelse för turismen är sådant som är värt att öka kunskapen kring. Därför är det bra att vi nu har fått till stånd ett tvärpolitiskt nätverk för dessa frågor.

Fler svenskar än någonsin är aktiva inom båtlivet. Sedan 2004 har andelen båtägare ökat med 23 procent och idag finns det närmare 900 000 fritidsbåtar i Sverige. Det gör båtlivet till en av Sveriges allra mest utbredda fritidsaktiviteter. Under 2010 har 2,5 miljoner svenskar vistats i en fritidsbåt vilket även det är en ökning med över en halv miljon sedan 2004.

– Ibland stöter man på fördomar kring att båtlivet bara berör en liten grupp välbeställda människor, fortsätter Edward Riedl, men sanningen är den att de flesta båtägare innehar endast en mindre båt som inte är så ekonomiskt dyrbar men som betyder mycket för möjlighet till rekreation och fritidsliv.

Även samhällsekonomiskt spelar båtlivet en stor och viktig roll. Runt 15 000 personer arbetar direkt eller som underleverantörer till båtbranschen. Bara i moms betalar landets båtägare 3 miljarder till statskassan varje år och till det kommer båtlivets betydelse för all övrig turism.

– Båtlivet har alltför länge haft en undanskymd plats i debatten och det har upplevts som ett långt avstånd mellan båtlivets aktiva och beslutsfattarna i riksdagen. Vårt nätverk ska försöka överbrygga denna klyfta och öka kunskapen och förståelsen kring dessa viktiga frågor, avslutar Edward Riedl.

Tillbaka »