Den lyckade kampanjen Ökända Grund som pågick under 2012 tar ny fart under sommaren 2013.

Kampanjen, som drivs i samarbete mellan Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet (Transportstyrelsen) och Stockholmradio, har till syfte att med allmänhetens hjälp identifiera och lokalisera grund, grynnor, fel i sjökort eller andra faror i navigationen, som idag är obefintligt eller motsägelsefullt utmärkt – på plats och/eller i sjökortet. Under sommarens båtsäsong intensifieras kampanjen med en tävling, där en jury med representanter från de tre ingående organisationerna utser bästa eller värdefullaste rapportbidrag utifrån vissa kategorier. Tävlingspriserna utgörs av AIS-transpondrar och båtsportkort. Tävlingsperioden pågår 1 juni – 30 september, men båtfarare och kustboende uppmuntras till fortsatt observation och inrapportering året om.

Stockholmradios roll i projektet är att fungera som rapportcentral, via vilken observanta båtfarare direkt via VHF eller telefon; 08-506 622 70, kan rapportera in navigationsfaror av typen ”ökända grund”. Rapporter kan också skrivas in direkt via webben på www.ökändagrund.se och utgör under perioden juni-september bidrag i tävlingen. Webbsidan www.ökändagrund.se drivs också av Stockholmradio.

– Det är kul att även i år få möjlighet att vara en del av ett så viktigt arbete. Vi är enormt nöjda med resultatet från förra året och hoppas självklart på ännu fler bidrag i år, säger Anders Willix, VD på Stockholmradio.

Under tävlingsperioden 2012 inkom 130 tips om ”ökända grund”. Ett trettiotal av tipsen var så pass relevanta och värdefulla att de gav upphov till direkta ändringar i Sjöfartsverkets sjökortsdatabas. Vinnarna inom respektive tävlingskategori presenterades vid en ceremoni på båtmässan Allt för sjön i våras.

Tips:  Navigerar du med Seapilot-appen kan du däri markera exakt position direkt i sjökortet och få upp en direktlänk till rapportformuläret på www.ökändagrund.se, med positionsuppgifterna förifyllda.

http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Pressmeddelanden1/?rssdetail=777426

 

 

Tillbaka »