För den som ska ut på vattenskoter i sommar kan det vara svårt att veta vilka lagar och regler som gäller.  Det finns en vattenskoterförordning, men på grund av det oklara rättsläget tillämpas den just nu varken av Kustbevakningen eller av sjöpolisen. I stället är det sjölagen som gäller för vattenskoter – på samma sätt som för övrig sjötrafik.

– Vattenskoterförordningen gäller, men kan inte tillämpas. Därför tillämpar vi sjölagen, till exempel när det handlar om störande körning och vårdslöshet i trafik, säger Fredrik Josefson, förundersökningsledare och gruppchef på Sjöpolisenheten i Stockholms län.

På samma sätt resonerar Åklagarmyndigheten och Kustbevakningen. Frågan om vad som ska hända med vattenskoterförordningen ligger just nu på Miljödepartementets bord.

Åklagarmyndigheten har i en skrivelse till Miljödepartementet konstaterat att det inte går att lagföra någon för förseelse mot vattenskoterförordningen. Bland annat hänvisas till en dom i Tingsrätten som slår fast att vattenskoterförordningen strider mot EU-rättens fritidsbåtsdirektiv.

Tillsvidare ska alltså den som kör vattenskoter rätta sig efter sjölagen och har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns. Det gäller såväl sjövägsregler som störande körning, hastighetsöverträdelser och sjöfylleri.

Tillbaka »