Håll dig uppdaterad

Som VHF-abonnent får du automatiskt våra nyhetsbrev till den e-postadress du angivit i abonnemanget. Men även du som ännu inte blivit kund, kan prenumerera på nyhetsbrev. Maila din e-postadress till info@stockholmradio.se och skriv att du vill ha vårt nyhetsbrev.

Vår policy för hantering av prenumeranternas e-postadresser och profiluppgifter:

  • Våra prenumeranters e-postadresser skall under inga omständigheter säljas, hyras ut eller på andra sätt upplåtas till annan part.
  • Utskick görs på sådant sätt att en e-postadress ej blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare.
  • I de fall då prenumeranter väljer att avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer detta ske med omedelbar verkan för aktuellt nyhetsbrev.