Alla som har lokalkännedom inom ett område vet att det finns vissa grund som är särskilt “välbesökta”. Det är något otillfredsställande i att de med lokalkännedom ska kunna sitta på håll och räkna båtarna som går på grund, utan att några åtgärder vidtas.

Därför har Sjösäkerhetsrådet (Transportstyrelsen), Stockholmradio samt Sjöfartsverket under flera säsonger gjort en gemensam satsning för att försöka lokalisera så många som möjligt av dessa grund eller sjökortsavvikelser.

Till vår hjälp tar vi dem som sysslar med sjöräddning och bärgning samt försäkringsbolag. Dessutom vill vi ha hjälp av den grundkännande allmänheten.

Du som känner till ett lurigt grund eller annan farlighet som på olika sätt inte alls stämmer med sjökortet, eller där det av andra orsaker finns goda skäl anta att ett grund är välbesökt:

Rapportera din iakttagelse via formuläret på följande sida, eller kontakta Stockholmradio på telefon: 08-506 622 70 eller anropa Stockholmradio på VHF.

De inrapporterade iakttagelserna kommer att behandlas och utvärderas löpande. Ibland kanske det visar sig att sjökortet behöver rättas. Ibland kan utmärkning behöva ändras eller ett nytt sjömärke anordnas. I andra fall kanske det är lämpligast att, på olika vägar, se till att varna allmänheten för ett visst specifikt grund.
Rapporterna kommer också att samlas för mer övergripande analys efter båtsäsongen, där identifierade mönster kan bidra till det ständiga arbetet för ökad sjösäkerhet.


Rapportera ökända grund »

 

I samarbete med: