STOCKHOLMRADIO – EN PIGG 100-ÅRING

Stockholmradio är en kustradiostation med hundraåriga anor och ett stort kunnande. Vår verksamhet betraktas som en av de mest utvecklade i sitt slag såväl nationellt som vid en internationell jämförelse. Stockholmradios tjänster är i första hand avsedda för våra kunder och medlemmar, men vi finns också till hands för andra som söker vår erfarenhet och kompetens. Det gör oss till en trygg hamn att söka sig till.

Stockholmradios verksamhet har alltid kretsat runt båtliv och sjösäkerhet. Våra erfarna medarbetare har hög nautisk kompetens med Fartygsbefäl klass VIII eller motsvarande. Operatörerna har dessutom CSOC (Coast Station Operators Certificate) eller motsvarande. Ett av våra viktigaste arbetsverktyg är vår moderna kommunikationscentral, öppen dygnet runt, året om. Kustradionätet, som ägs och drivs av Sjöfartsverket omfattar ett 60-tal VHF-basstationer, täcker hela den svenska kusten samt de större insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren.

Stockholmradio ägs av STORADIO AB och moderbolaget är Sdiptech AB.