Till fritidsbåtsägarens förtret är mobiltelefonnätet fortfarande lika opålitligt till sjöss, i synnerhet kring folktomma klippor och öde havsvikar. Att äga och använda en VHF-radio är därför en fråga om säkerhet eftersom det på många platser i våra kuster och skärgårdar är det enda sättet att kommunicera med omvärlden.

VHF-användandet håller på att gå en ny vår till mötes när alltfler upptäcker att mobilnätets brister i skärgården består. Genom Stockholmradios VHF-abonnemang kan båtägaren alltid kommunicera och vara nåbar, i vilket kustområde eller situation man än befinner sig i. Dessutom erhålls tillgång till väderprognoser och annan information som gäller båtlivet, när helst man behöver det. Alla dagar, dygnet runt, året om!

Tillbaka »