Det kustradiosystem som Stockholmradio nyttjar har varit i drift i över tio år och behöver förnyas. Nu satsar Sjöfartsverket på ett nytt modernt kustradiosystem.

Oavsett om du med din VHF-radio ombord anropar Stockholmradio, Sweden Rescue eller annan svensk station som lots, VTS-central eller Kustbevakningen, så fångas anropet upp via en VHF-basstation uppe i någon av de nästan 60 högmasterna längs svenska kusten. Via kustradionätet når anropet direkt den central du ropat på (förutsatt att rätt VHF-kanal använts vid anropet) – och ditt anrop besvaras samma väg.

Även AIS-datainformation och digitala selcal-signaler, DSC via VHF eller MF till och från sjöfarten krings Sverige,  förmedlas via olika komponenter i samma kustradionät och samma högmaster. Det är idag Sjöfartsverket som äger och driver kustradionätet, vilket i första hand är optimerat för säker och effektiv sjöräddningskommunikation. Men nätet nyttjas inte bara av Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Alla övriga berörda parter har med likartade terminaler åtkomst till olika delar av kustradionätet.

Stockholmradio har via avtal med Sjöfartsverket tillgång till utpekade funktioner i kustradionätet och kan därmed fungera som kustradiostation öppen för s.k. ”public correspondence” enligt svenskt åtagande i internationella sammanhang. Därför har du som VHF-abonnent möjlighet att när som helst anropa Stockholmradio och nyttja våra tjänster, oavsett var du befinner dig längs svenska kusten – från Haparanda till Strömstad eller i någon av våra största insjöar. Se VHF-kartan här.
(Sweden Rescue /sjöräddningen når du givetvis alltid ändå – med eller utan abonnemang)

Dagens kustradionät har varit i drift i över tio år och behöver förnyas, både vad gäller de många radiobasstationena längs kusten, operatörsterminalerna och hela det nätverk som förbinder basstationerna med dataväxlar och operatörsplatser. Sjöfartsverket har därför upphandlat ett nytt kustradiosystem, vilket är planerat att ersätta dagens system senast vid årsskiftet 2014/2015. Med nya basstationer, nya operatörsterminaler, nya dataväxlar och nya dubblerade IP-nätverk, uppnås ett effektivare, resurssnålare och mer driftsäkert nät som också möjliggör anpassningar till framtida ny digital teknik.

Någon digitalisering av själva radiovågorna mellan basstation och båtens VHF-radio är inte aktuell i detta skede. Det är en framtidsvision som kräver samtida teknikskifte inom hela den internationella sjöfarten, och det lär därför dröja åtskilliga år innan du måste byta ut din analoga VHF-radio mot en ny digital sådan.

Som båtfarare och VHF-användare kommer du alltså inte behöva ändra något i din VHF-radio bara för att infrastrukturen på land förnyas. Satsningen på ett nytt, modernt kustradiosystem visar däremot att VHF som säkert kommunikationsmedel är något som kommer att bestå under lång tid framöver.

Läs mer på www.sjofartsverket.se

Tillbaka »