Måndag den 15 december 2014 blir sista dagen för det tjugo år gamla kustradiosystemet, Garex, på Stockholmradio.

Det var 1994 som Stockholmradio gick över till, det då, nya datoriserade kustradiosystemet. Nu har det tjänat ut och ett nytt modernt system, Frequentis, tas i drift. Anledningen är att det gamla systemet blivit omodernt och svårt att underhålla. Det byggde på transmission (förbindelser) som inte längre går att beställa.

Under 2014 har Sjöfartsverket, som äger och driver kustradionätet, bytt ut samtlig utrustning, operatörscentralerna, radiosändarna, de gamla analoga växlarna och överföringstekniken. Det är dock ingenting som VHF-användarna till sjöss kommer att märka, när man ska göra ett anrop till Stockholmradio. VHF-kanalernas nummer är desamma som innan, likaså uteffekten och antennplaceringen i master och liknande.

Under hösten har den nya hårdvaran kommit på plats, mjukvaran installerats och testats och under denna tid har de bägge systemen gått parallellt. Stockholmradio är en av användarna i Frequentis tillsammans med bland annat Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral (JRCC), MSI Sweden och VTS-centralerna.

Det finns en mängd fördelar med det nya systemet. En ökad tillförlitlighet ger ökad sjösäkerhet och dessutom är Frequentis anpassat för en löpande utveckling av VHF-systemet framgent. Ljudkvalitén blir också bättre med modern IP-teknik. En annan viktig faktor är att det är driftsäkrare och att det finns support dygnet runt. Dessutom är det användarvänliga gränssnittet anpassat till operatörerna, vilket underlättar för dem att snabbare fatta rätt beslut. För JRCC:s räddningledare är detta extra viktigt.

Vi konstaterar glädjande nog att VHF och kustradion lever och blomstrar och att VHF-systemet nu är toppmodernt, vilket borgar för många goda radioår framöver.

Väl mött i etern!

Tillbaka »