Stockholmradio och Nina Nordström (Sjösportskolan) har uppdaterat läroboken VHF TILL SJÖSS efter de nya nationella och internationella kraven. Boken innehåller som förut en kunskapsdel, en fördjupningsdel samt övningsfrågor. Boken kostar 159 kr och kan beställas i Stockholmradios webbshop.

Den 1 januari 2017 började de nya kunskapskraven för SRC från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) att gälla. För att erhålla sitt VHF-certifikat (SRC) ska man göra både ett skriftligt och ett praktiskt prov. Då det inte slutgiltigt beslutats hur det praktiska provet ska genomföras, börjar den delen inte att gälla förrän den1 juli 2017.

Från och med den1 januari 2017 gäller också en ny internationell kanalplan, beslutad av ITU (Internationella Teleunionen). Anledningen är det ökande behovet av fler maritima VHF-kanaler för bl.a. VTS, AIS, kommersiella önskemål, hamnar m.m. Alla länder har dock inte anpassat sig till det nya. När ändringarna slår igenom i praktiken är osäkert och kan i vissa länder ta flera år. Detta gäller även i Sverige där (i skrivande stund april 2017) kanalfördelningen ännu inte är genomförd. Arbetet pågår dock mellan myndigheterna. Den som avser att segla utanför svenskt farvatten har som VHF-användare skyldighet att sätta sig in i de regler som gäller för respektive land.

Idag (maj 2017) gäller samma kanalanvändning på VHF-bandet som under 2016 för Sveriges del. Stockholmradios arbetskanaler (duplex) är samma som under 2016 tills annat meddelas.

VHF-användare kan och bör hålla sig uppdaterade om vilka VHF-kanaler i Sverige som kommer att beröras av kommande ändringar.

Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se), PTS (www.pts.se) och Stockholmradio (www.stockholmradio.se) kommer att publicera information på sina respektive webbsidor, när det finns information att lämna.

Tillbaka »