VHF-FAKTA

Vad betyder förkortningen VHF?
VHF står för ”Very High Frequency” och innebär radiokommunikation på VHF-bandet 30-300 MHz.

Vad innebär VHF till sjöss?
VHF är ett system för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och kustradio- eller andra landstationer inom den maritima delen av VHF-bandet: 155-162 MHz.

Det är enkelt att få VHF-tillstånd för fritidsbåt
För att få lov att använda en VHF-radio krävs att man har ett giltigt tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS).
För fritidsbåt kan man enkelt använda PTS:s e-tjänst för att ansöka om ett VHF-tillstånd, göra ändringar eller säga upp sitt tillstånd.
Allt som behövs är ett bank-id Här beställer du .

Var köper jag min VHF-radio?
I  de flesta välsorterade båttillbehörsbutiker hittar du den VHF-radio som  passar dig bäst. Radioapparaterna finns i många olika prisklasser och modeller; Allt från fast installerade med uteffekt upp till 25 W, till små handburna enheter att stoppa i fickan med mer begränsad uteffekt.(5 W. )

Är det nödvändigt att ha ett abonnemang hos Stockholmradio för att använda VHF?
Nej, men vill du använda din VHF-radio fullt ut som kommunikationsradio och telefon, bör du skaffa ett abonnemang hos Stockholmradio. Utan abonnemang är du betydligt mer begränsad vad gäller tillgång till service och informationsutbud. Se jämförelse här >>