AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM

AIS är ett system som gör det möjligt för besättningen på ett fartyg att identifiera och följa ett annat fartygs rörelser utan radar. Räddningshelikoptrar, oljeplattformar och fyrar är exempel på andra enheter som ofta är utrustade med AIS-transpondrar.

Förenklat kan AIS beskrivas så här: AIS-transpondern i ett fartyg samlar dynamisk information om det egna skeppets position, hastighet, kurs, destination från övrig elektronisk navigationsutrustning. Statisk information som exempelvis namn, bredd och längd programmeras manuellt i AIS-transpondern. Därefter formateras informationen i datapaket som sänds ut via VHF-radio. Andra fartyg som har AIS-mottagare inom VHF-räckvidden, kan sedan ta emot radiosignalerna, avkoda dem och presentera informationen i sin egen navigationsutrustning.

Nätverk av basstationer
Genom avtal med Sjöfartsverket har Stockholmradio tillgång till ett nätverk av högt placerade VHF-basstationer längs hela kusten. Detta är förutsättningen för vår möjlighet att kommunicera via VHF med båtar och fartyg överallt längs svenska kusten och de största insjöarna, Vänern, Vättern och Mälaren – långt bortom den egentliga VHF-räckvidden.

Tack vare tillgången till VHF-nätet kan vi, på dataskärmar, följa och identifiera varje AIS-utrustat fartyg längs landets hela kuststräcka – från Strömstad till Haparanda. Det är till stor hjälp för oss i vårt dagliga operativa arbete.