GMDSS

(Global Maritime Distress and Safety System)

I egenskap av kustradiostation är Stockholmradio en länk inom det internationella maritima radiosäkerhetssystemet GMDSS.  Sjöräddning ingår inte i vårt uppdrag men vi delar VHF-radionät och fjärrmanövrerade basstationer med sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg. På så sätt fungerar vi som ett extra öra –inte minst på VHF kanal 16, längs hela Sveriges kust och större insjöar, Vänern, Vättern och Mälaren.

Vad utmärker GMDSS-systemet?

Medan tidigare radiosäkerhetssystem var uppbyggda kring en radiooperatörs möjligheter att med ett ”SOS” eller ”Mayday”-anrop larma kringliggande fartyg, är grundtanken med GMDSS att en fartygsbesättning – oavsett radioutbildning –  alltid ska kunna larma och kommunicera med en landstation via automatiserad utrustning.
(Primärt till en räddningscentral: RCC – Rescue Coordination Center).

Fyra trafikområden

Fyra olika trafikområden; kustnära (A1), utsträckt område (A2), havsområden (A3) och polarområden (A4) är i GMDSS definierade med olika krav på radioutrustning för att i varje läge möjliggöra ett automatiserat larmanrop från fartyg till landstation. Kraven riktar sig till fartyg över 300 bruttoton och övriga fartyg klassade för passagerartrafik.
För trafik i kustnära farvatten (A1) krävs VHF med DSC (Digital Selective Calling), medan kraven på övriga områden bland annat inkluderar MF(gränsvåg), HF(kortvåg), INMARSAT (satellitkommunikation), Navtex (automottagare av säkerhetsmeddelanden), EPIRB (nödradioboj), SART (transponderboj med mera).