VHF – MED OCH UTAN ABONNEMANG

Med VHF-radio kan du:

  • Lyssna på pågående radiotrafik och utsändningar.
  • Ha kontakt med närliggande båtar.
  • Påkalla hjälp (nödanrop)

Med VHF-abonnemang kan du dessutom, när som helst dygnet runt:

  • Få utsändningar (t.ex. väderprognoser, varningar) upplästa för dig när du själv vill.
  • Få kontakt med annan båt oavsett var längs Sveriges kuster den befinner sig.
  • Få råd t.ex. om hur du ska hantera en situation som inte innebär direkt fara för liv.
  • Få hjälp med all information som gör båtlivet enklare och roligare.
  • Bli uppkopplad via telefonnätet till eller från vem som helst, även när mobiltäckningen fallerar.
  • I abonnemanget ingår rätten att använda den svenska avräkningskoden SW01, vilken ger dig möjlighet att ringa på kredit via utländska kustradiostationer.
  • Få hjälp med att söka information från internet när din mobiluppkoppling inte räcker till.