Skip to main content
VarukorgClose Cart

GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation är ett EU-regelverk med syfte att skydda individens personuppgifter och begränsa möjligheten för företag att lagra personuppgiftsdata.

Grundidén i GDPR:

  • För att vi ska få registrera dina personuppgifter krävs ditt samtycke
  • Du kan i de flesta fall begära att det vi har registrerat om dig tas bort
  • Det måste finnas ett tydligt syfte med registreringen
  • Du kan begära att få reda på vilka uppgifter vi lagrat om dig
  • Vi måste ha rutiner för att säkerställa att registrerade data inte hamnar i fel händer

GDPR är betydligt mer omfattande än så här men det här är de viktigaste delarna.
Om du vill läsa mer om GDPR så kan du läsa här.

Stockholmradios integritetspolicy hittar du den här.

Har du specifika frågor om Stockholmradios behandling av personuppgifter så kan du kontakta oss på enklaste sätt. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Stockholmradio