Skip to main content
VarukorgClose Cart

Om du vill få kontakt med en annan båt, eller bli kopplad till ett telefonnummer i land, så kontaktar du Stockholmradio med din VHF-radio på en trafikkanal. Så snart vi fått kontakt med den du vill ringa till, kopplar vi upp samtalet till dig på en ledig trafikkanal.

Samtal kopplas via StockholmradioPå liknande sätt är det om någon istället vill ha kontakt med dig när du är till sjöss. I det fallet ringer de Stockholmradio på telefon 08-601 79 20 eller anropar oss via VHF-radio. Det är bra om de vet din båts namn och helst anropssignal, liksom även var ungefär du befinner dig. Då kan vi lättare koppla upp samtalet över rätt basstation.

När samtalet är slut debiterar vi båtägaren för kostnaden. Motsvarande gäller om du är utomlands och vill ringa via någon av landets kustradiostationer.

Förutsättningen för att kunna ringa via kustradion är att båten du har ett VHF-abonnemang, eller ett avtal med annan godkänd avräkningsmyndighet. Om du får ett samtal till din båt så annonseras det direkt på VHF kanal 16.

De uppgifter vi kan behöva av dig är:

  • Båtens namn och (helst) anropssignal, samt MMSI-nummer om möjligt.
  • Namnet på den du söker ombord
  • Den ”andra” båtens ungefärliga position
  • Det nummer du vill att vi skall koppla upp samtalet till
  • Uppgift om hur länge du vill att vi skall söka båten (hur länge du finns tillgänglig för samtal)

Om vi inte lyckas koppla upp samtalet sker ingen debitering.