Skip to main content
VarukorgClose Cart

Här får du en djupare genomgång av tillstånd och certifikat.

Nedan kan du läsa om vilka certifikat som finns, varför dom behövs och vad som gäller. Du får också veta det mesta om tillstånd för din radio, MMSI-nummer och hur du gör när radion byter ägare för att allt ska bli rätt på enklaste sätt.

 

För att börja använda VHF ombord behöver du:

 • Ett VHF-certifikat (SRC – Short Range Certificate), som du får efter en kortare utbildning och avlagt prov. Certifikatet gäller livet ut. Du kan också läsa på egen hand. Kurslitteratur finns i vår webbshop.
 • Ett radiotillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS. Med tillståndet får du även en ”anropssignal” som är båtens unika identitet i samband med radiokommunikation. Du ansöker lättast om ett tillstånd på PTS:s e-tjänst, allt som behövs är ett bank-id. Läs mer på PTS webbplats här (klicka).

Varför krävs VHF-certifikat och tillstånd?

 • VHF-radion kommer vid användning att dela frekvenser med bl.a yrkessjöfart, sjöräddning och militär trafik. Användningen ska därför följa internationellt fastställda regler för nöd- och säkerhetstrafik till sjöss. Rätt kunskaper är därför en förutsättning som ger dig trygghet att använda VHF-radion på ett säkert sätt när du som bäst behöver den – för egen eller för någon annans skull. Då får du också kunskaper som hjälper dig att inte störa annan radiotrafik.
 • Ditt VHF-certifikat (”SRC”) är internationellt accepterat och gäller även om du tar båten utomlands.
 • Om du åker längre från kusten kan du behöva använda ”kortvåg”, MF/HF-radio, och i så fall krävs istället ett LRC (Long Range Certificate).
 • Tillståndet ger dig din identitet genom anropssignalen och i förekommande fall, även ditt MMSI-nummer. Utan tillstånd har du inte rätt att använda din radiosändare och du har heller inte någon egen anropssignal. Ditt svenska tillstånd ger dig rätt att använda din radiosändare ombord även om du besöker ett annat land.

Måste jag förnya ett gammalt VHF-certifikat som jag redan har?

 • En nyckelmening i ITU:s Radioreglemente (ITU RR) kap 47.25 § 7 1 säger så här:
  …Existing certificates… may continue to be used for the purposes they were issued for…
  I och med att GMDSS infördes år 2000 som nytt radiosäkerhetssystem till sjöss, så försvann D-certifikatet för VHF och istället infördes SRC som tar upp bl.a. DSC och andra komponenter inom GMDSS-konceptet.
 • Eftersom ett äldre s.k. D-certifikat eller ROC från 1999 eller tidigare inte täcker kunskapskraven för GMDSS-bestämmelserna saknas alltså kunskaperna för att använda en modern VHF-radio med de nya funktionerna inom GMDSS.
 • Har du en modern radio med DSC så ska du alltså ha ett modernt certifikat, lägst SRC.

Även om du fortsätter använda en äldre VHF (utan DSC) rekommenderas ändå att hålla kunskaperna uppdaterade med ett förnyat certifikat. Med förkunskaper från en äldre certifikatutbildning, är det en lätt match att komplettera kunskaperna.

Tänker du köpa/installera/använda en VHF-radio utrustad med DSC är det hög tid att skaffa ett aktuellt SRC-certifikat, om du inte redan innehar ett sådant.

Det finns inga krav på att ha radiosändare i fritidsbåtar

Reglerna inom sjösäkerhetskonventionen SOLAS gäller inte för fritidsfartyg och därför finns det inga krav på att ha en radio som säkerhetsutrustning ombord. Men eftersom du inte i förväg vet om din telefon kommer att ha täckning dit du kommer så är det alltid smart att komplettera med en VHF-radio som fungerar oavsett om du har kontakt med någon basstation. Då kan du välja det som fungerar bäst där du är.

ITU:s Radioreglemente omfattar däremot alla som använder radio så om du har radio ombord ska du följa de internationella reglerna. Enligt svensk lag måste du också ha tillstånd för att få sända med din radiosändare ombord. Samma rutiner gäller för fritidsbåtar som för yrkesfartyg. Därför är det viktigt även för en fritidsbåtägare att känna till bestämmelserna.

Köp vår lärobok VHF TILL SJÖSS (uppdaterad 2017). Där står allt du behöver veta om GMDSS och DSC. Den finns i webbshopen.

Du kan också gå igenom vår kostnadsfria Webb-kurs som ger dig kunskaperna för att klara certifikatprovet för SRC (”VHF-certifikat”). Läs mer om kursen här (klicka) .

Några förkortningar:

 • DSC – Digital Selective Calling
 • GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System
 • MMSI-nummer, en digital identitet, används bla för AIS och DSC
 • AIS ett identifieringssystem som liknar radar men ser ”runt hörn” och över berg och öar
 • SOLAS – (International Convention for) Safety Of Life At Sea
 • SRC – Short Range Certificate
 • PTS – Post och Telestyrelsen

Har du övriga frågor gällande ditt certifikat, kontakta NFB, Nämden för Båtlivsutbildning här (klicka) .

Radiotillstånd

För att få använda radiosändare i Sverige krävs i de allra flesta fall tillstånd. Det gäller alltså även för din VHF-radio ombord, och i förekommande fall även MF/HF-radio liksom för AIS.

Det krävs inte några speciella förutsättningar för ett sådant tillstånd och du ansöker enklast om det hos PTS med deras e-tjänst här (klicka).

Tillståndet gäller tills vidare och förnyas automatiskt så länge du inte säger upp det. Tillståndet faktureras årsvis och om du inte längre behöver ha tillståndet kvar så måste du säga upp det skriftligt till PTS, enklast via e-post ( pts@pts.se ) Om du inte gör det tillkommer ytterligare avgifter och till slut hamnar ärendet hos kronofogden.

Alla tillståndspliktiga sändare ombord ska tas med i VHF-tillståndet, även AIS och i förekommande fall MF/HF-radio. Även en EPIRB eller PLB brukar tas med i tillståndet även om de är undantagna från tillståndsplikt i Sverige. Orsaken är att reglerna är olika i olika länder så dom kanske inte är undantagna om du reser till ett annat land med din båt.

Om du behöver ett MMSI-nummer, t.ex för en AIS eller om din radio har DSC så behöver du också ansöka om ett MMSI-nummer hos PTS. Numret anges i så fall i radiotillståndet.

MMSI-nummer

Det är viktigt att just ditt MMSI-nummer bara finns i en enda båt. Det är som ett telefonnummer, det ställer till problem om det finns i flera olika telefoner.

MMSI-nummer för en båt kan finnas i en

 • VHF-radio
 • AIS-transponder
 • EPIRB

MMSI-nummer har vanligen en landskod, MID, i början. För Sverige är landskoden 265 eller 266 men den kan finnas på lite olika ställen i MMSI-numret beroende på vilken slags radiostation det är.

 • En vanlig radiostation för fartyg har 265 följt av sex siffror, t.ex 265123450.
 • En handhållen VHF-radio har ofta ett MMSI som börjar med 8265 följt av fem siffror, t.ex 826512345.
 • En kustradiostation har ett MMSI som börjar med 00+landskod, t.ex 002652000 som är Stockholm radios MMSI.
 • Ett flygplan eller helikopter som deltar i sjöräddningsuppdrag har MMSI som börjar med 111265 följt av tre siffror, t.ex 111265587.
 • Ett navigationshjälpmedel, sk ATON, t.ex en boj eller vrak-utmärkning, har MMSI som börjar med 99265 följt av fyra siffror, t.ex 992651017.

Om du säljer eller köper en båt med radio ombord

Tänk på att du alltid måste ha full koll på var ditt MMSI-nummer finns. Därför behöver du tänka till lite om du säljer eller köper en båt med radio, eller bara radion, och den innehåller MMSI.

Om du är osäker på om radion har DSC, och därför kräver MMSI, så kan du kolla om den har en röd ”distress”-knapp. I så fall har den DSC och behöver ett MMSI-nummer för att fungera.

 • Du har VHF-radio i båten och säljer båda
  Kontakta PTS och be dom ta bort ditt MMSI från tillståndet eftersom du inte har det kvar. DU kan behålla tillståndet om du har kommande behov av det eller så kan du säga upp det hos PTS.
 • Du har VHF-radio och AIS i båten och säljer båda och båten
  Gör likadant som ovan.
 • Du har VHF-radio och AIS i båten och säljer radio och båt men behåller AIS
  Här måste du ansöka om ett nytt MMSI från PTS och därefter programmera om din AIS. Det beror på att ditt MMSI annars finns både i din AIS och i den sålda radion. Oftast måste du få hjälp med omprogrammeringen från ett serviceställe eller verkstad och det kan kosta pengar.
  Rekommendationen är att du det här fallet behåller även din VHF-radio, då har du full koll på dina MMSI. Det är enklare och du slipper programmera om något. En begagnad VHF-radio har vanligen inte något större värde så den påverkar bara väldigt lite om du säljer båten med eller utan radion. Har du ingen användning av VHF-radion så ta den till återvinningen och se till att den skrotas. Då kan inte ditt MMSI dyka upp någon annanstans. Skulle du i det här läget köpa en ny VHF-radio så kan du återanvända ditt MMSI som du redan har i din AIS eftersom du har koll på alla apparater med inprogrammerat MMSI.
 • Du köper en båt med ny radio
  Begär ett nytt MMSI från PTS, eller om du har ett tidigare MMSI som du vet att ingen annan använder, och programmera in ditt nya MMSI i radion.
 • Du köper en båt med en radio som redan har programmerat MMSI
  Gör upp ned säljaren och kolla noga att han inte kommer att använda det MMSI-numret till en ny radio. Om ni är överens om det så ska han kontakta PTS och få det borttaget från sitt tillstånd. Sedan kontaktar du PTS och begär att få det övertagna MMSI-numret infört på ditt radiotillstånd. Du får då ett ändrat radiotillstånd med rätt MMSI.
  OBS! Det fungerar BARA om det är ett svenskt MMSI, dvs med 265 eller 266 i början. Utländska MMSI kan inte finnas på ett svenskt tillstånd.
 • Du har en VHF-radio i båten och köper en handhållen VHF-radio
  Det bästa är att du har ett separat tillstånd för din handhållna apparat. Då får den en egen anropssignal och den blir helt oberoende av båten och kan befinna sig på annan plats. Om det finns DSC i båda apparaterna så ska dom INTE ha samma MMSI utan den handhållna apparaten får ett eget MMSI i tillståndet och det MMSI börjar på 8265.
  Om du istället väljer att INTE vill ha två tillstånd så måste den handhållna apparaten alltid befinna sig ombord på båten eftersom tillståndet för den fast monterade apparaten bara gäller de sändare som finns ombord.
 • Du säljer en radio som INTE har ett MMSI inprogrammerat
  Du behöver inte göra något speciellt. Om du inte längre behöver tillståndet så säg upp det hos PTS.

Överlåtelse av tillstånd

Vid försäljning kan du välja att överlåta tillståndet men då överlåter du ALLT, dvs anropssignal och ev MMSI. Du kan alltså INTE längre använda anropssignalen och inte heller ha någon apparat med det MMSI inprogrammerat igång.
Överlåtelse är oftast bara aktuellt vid överlåtelse inom familjen, t.ex vid arv.
I de allra flesta fall är det enklare för alla om du säger upp ett tillstånd du inte längre behöver och köparen/andra parten ansöker om ett eget tillstånd istället. Han får då en ny, oanvänd, anropssignal och MMSI och du vet att din anropssignal och/eller MMSI inte kommer att användas.

Överlåtelse av anropssignal för fritidsbåt

Om det finns särskild anledning, t.ex vid arv inom familjen eller liknande, eller av något historiskt skäl, kan det ha ett värde att båten får fortsätta ha samma anropssignal som tidigare. Då går det att ansöka hos PTS att få överta den aktuella anropssignalen och få den införd på ett nytt tillstånd, givet att den inte förekommer på något annat, gällande, tillstånd.
Ett annat sätt är att tillståndet överlåts i sin helhet till den nya ägaren.

Fritidsbåtar vs registrerade fartyg

OBS! För fritidsbåtar följer tillstånd och anropssignal ägaren vid byte eller försäljning av båten men när det gäller yrkessjöfart, eller fartyg som är registrerade i Sjöfartsverkets fartygsregister, så följer ALLTID anropssignalen med fartyget vid ev ägarbyten.