Skip to main content
VarukorgClose Cart

Vädret är en av de viktigare sakerna som du behöver hålla koll på när du är ute till sjöss. Det gäller speciellt om du har en segelbåt eller lite mindre båt. Den står inte emot vädrets makter lika bra som en större och du kan riskera att bli både våt och kall.

En annan viktig sak är eventuella navigationsvarningar för vattnen där du färdas. Det kan vara allt från sjunkna fartyg som ligger i vägen i farleder till slocknade fyrar och militär aktivitet eller tappade containrar som ligger och flyter.

Väder och MSI

För att underlätta för dig som sjöfarare har de flesta länder med kust utsändningar på VHF och ibland även på MF, med väderprognoser och navigationsvarningar ”MSI” (Maritime Safety Information).

Utsändningarna av väder och MSI sker på fasta tider, lite olika beroende på vilket land du befinner dig i, eller snarare, vilket land som utsändningen kommer ifrån.

Många länder sänder på tider som är 3 och 33 minuter efter hel timme. Det är en kvarleva från den tid när det skulle vara tyst på radion i tre minuter efter varje hel kvart. Det skulle ge möjlighet till nödanrop utan onödiga störningar från annan trafik.

Sverige

I Sverige sänder MSI Sweden navigationsvarningar var fjärde timme med start kl 02:00 och fram till den sista för dygnet, kl 22:00 UTC. Den svenska lokaltiden är 1-2 timmar före UTC beroende på om vi tillämpar sommartid eller ej. Det betyder att under den mörkare årstiden startar sändningarna kl 03:00 lokal tid och sedan var fjärde timme till 23:00. Men under sommaren, när sommartid råder, så är det två timmar innan, dvs start kl 04:00 lokal tid och sedan var fjärde timme till midnatt.

Utsändning av väderprognoserna sker inte lika ofta, bara två gånger per dygn, så det gäller att vara beredd när det är dags, klockan 06:00 och 18:00 UTC.

Stockholmradio sänder ut lokala kustväderprognoser under tiden 15 juni-15 augusti. Utsändningen sker i omgångar, uppdelat på de olika prognosområdena. Därför sänds prognosen för ”ditt” område någon gång mellan kl 08:30-09:30 resp 16:30-17:30.

Som abonnent hos Stockholmradio har du alltid möjlighet att ropa upp närmaste kustradiostation och be om senaste prognosen för det område du befinner dig i om du missat den ordinarie utsändningen. Kolla i VHF-kartan vilken kanal du ska anropa på.

I Sverigs sker alla utsändningar över alla kustradions trafikkanaler, med undantag för k 23 i Nacka. Alla sändningar annonseras på kanal 16 strax innan utsändningen påbörjas. Det gäller även sändningarna på MF.

Vår VHF-karta för Sverige och Norden innehåller mycket information om de olika utsändningarna och kustradions frekvenser.

Andra länder

Om du vill läsa mer om olika länders utsändningar av MSI, väderprognoser och kuling-/stormvarningar så finns det mycket på internet. Här nedan några exempel.

Ett bra ställe är t.ex ”The Weather Window” som har länkar till flera olika länders informationssidor.

I Tyskland är det DP07 Seefunk som sköter utsändningarna. Deras hemsida har information om tider, områden och frekvenser och prognoser för Tyskland och Danmark.

Polish Rescue Radio sänder ut MSI och väder i Polen. på hemsidan finns mycket information om tider, områden och frekvenser.

I Tallinn är det RIKS (State Infocommunication Foundation), som sköter utsändningarna. Information om tider och frekvenser finns på hemsidan.

Lycka till!