Skip to main content
VarukorgClose Cart

Här nedan följer några spännande årtal i vår historia:

2022  Stockholmradio släpper en VHF-simulator där man kan göra övningsuppgifter och ett praktiskt prov innan man ska göra det teoretiska provet hos NFB. Vi erbjuder också en helt ny distanskurs för dig som vill lära dig använda din VHF-radio för att kunna klara provet för ett VHF-certifikat, så kallat SRC. Du kan också repetera det viktigaste för att friska upp kunskaperna inför båtsäsongen.

2020  STORADIO AB förvärvar Stockholmradio och Kustradion flyttar tillbaka till Nacka Strand. Kustradion och flygradion återförenas igen.

Stockholm Radio kommer tillbaka till Nacka

2014  Sjöfartsverkets tar i bruk det nya kustradiosystemet, Frequentis. Samtidigt byter de också ut utrustningen hos Stockholmradio från analog till datoriserad teknik. på samma sätt byts även all radioutrustning i kustradionätet ut. Det nya systemet har en mängd fördelar. En ökad tillförlitlighet ger ökad sjösäkerhet och dessutom är Frequentis anpassat för en löpande utveckling av VHF-systemet framgent.

2011  Stockholmradio lanserar navigations-appen Seapilot, tillsammans med TrueHeading AB.

2010  Det nya namnet bakom Stockholmradio blir NMSS – Nordic Maritime Services Stockholm AB, efter att det Viamare-ägda företaget ombildas. Stockholmradio och Sjöassistans är fortsatt de starka varumärkena inom NMSS. Fokusering sker på sjölivet – alla flygrelaterade tjänster avyttras till Aviolinx AB. NMSS och hela kustradiocentralen samlokaliseras med Viamaregruppens huvudkontor inne i Stockholm.

2006 Stockholmradios Flygradiotjänst via kortvåg får ett uppsving när konkurrerande HF-stationer i bl.a. Storbritannien läggs ner pga olönsamhet. Du som minns Hasse Tellemar och ”Ring så spelar vi”, kanske också minns att det då och då var SAS-flygplan på långresa som ringde in och önskade skivor. De samtalen kopplades via Stockholm radio till studion i Radiohuset i Stockholm.

2004 Stockholmradio flyttar in i nya lokaler i Nacka Strand. Nya tjänsten Stockholmradio AOCC lanseras (Air Operational Control Centre).

2003 1 maj. Stockholmradio lämnar Telia – och övertas därefter av Viamaregruppen. Nya ägare med nya visioner ger nytändning för fortsatt svensk kustradioverksamhet med fokus på service och trygghet.
– Kustradiostationen Karlskrona radio/SAA (militär kustradio) läggs ner.

2002 Stockholmradios telegrafnyckel tystnar för gott 1 februari och en nära hundraårig epok avslutas. Passningen av nödfrekvensen på 500 kHz för morsetelegrafi på långvåg har blivit överflödig. Tidigare sände kustradion ut väder, navigationsvarningar mm med telegrafi!
– Kustradiostationen Tingstäde radio/SAE lägger ner sin kvarvarande civila & militära kustradioverksamhet

2001 Sjöassistansverksamheten fortsätter utvecklas – medlemsantalet passerar 10 000 och samarbetsavtal med branschföretag etableras.
– Maritex-systemet (telex via kortvågsradio) läggs ner.

Nu byter vi millennium – lär oss skriva 20 i början

1999 Stockholmradio lanserar en helt ny tjänst ”Sjöassistans”
Det maritima radiosäkerhetssystemet GMDSS med bl.a. automatiserade larmsystem, blir internationell standard och är obligatoriskt för viss yrkessjöfart från den 1 februari. Radiotelegrafisten ombord blir därmed överflödig (men används ännu en tid på fartyg från andra sidan Östersjön). Stockholmradio övergår från MRCC (Sjöräddningscentral) till MRSC (-undercentral) under Sjöfartsverkets huvudcentral (MRCC) i Göteborg.

1998 Stockholmradios lanserar sin första websida – www.stockholmradio.se

Stockholm radios webbplats 2004

1996 Stockholmradio ansvarar nu för systemövervakning/kundtjänst för Telias Maritex-tjänst (radiotelex över HF-radio), en annan av Göteborgradios tidigare funktioner.

1995 Kustradiostationen Göteborg radio läggs ner. Stockholmradio tar över kvarvarande kustradiofunktioner och är därmed, med ett 50-tal fjärrstyrda basstationer längs hela kusten, Sveriges enda civila kustradiostation.
Sjöräddningsledningen för västkusten överförs till ny central (MRCC) i Sjöfartsverkets egen regi.

1994 Stockholmradio byter lokaler från Årstadal till Telias nya kontorskomplex i Nacka Strand. Samtidigt tar Telia en ny centralväxel modell Garex i drift. Den betjänar det nya kustradionätet som därmed blir mer flexibelt.

1993 Telia lägger ner kustradiostationen Härnösand Radio. Stockholm Radio tar över verksamheten, inklusive sjöräddningsansvaret, för hela Norrlandskusten.

1993 Televerket bolagiseras – blir Telia.

1992 Konkurrens i etern: GSM lanseras som ny mobiltelefoni-standard. Mobiltelefonen blir allt vanligare även för privat kommunikation båt-land. Flera konkurrenter slåss om konsumenternas gunst med varierande framgång men täckningen är ännu… sådär… speciellt till sjöss.

1991 DSC (Digital Selective Calling) på MF tas i bruk första gången.
Kraftigt uppsving för flygradiotrafiken via Stockholmradio i samband med Gulfkriget.

Stockholm Radio firar 75 år! Grattis!

1987 Nytt terminalbaserat datasystem (Infocoast) gör arbetet med kustradiostationernas kundregister och trafiklistor effektivare.

1983 Premiär för automatutsändningar av varningar/väder via Navtex-systemet (radiotelex på långvåg 518 khz).

1981 Konkurrens i etern: NMT 450 lanseras som mobiltelefoni-standard. Privata uppstickaren Comvik bygger parallellt upp det första privata telefonnätet i Sverige med målet att bryta televerksmonopolet.

1980 Stockholmradio flyttar in från Stavsnäs till Årstadal (Televerkets Radiodivision).
Televerket lägger ner Enköping Radio och Stockholm Radio övertar verksamheten. Då börjar Stockholm Radio marknadsföra sin HF flygradiotjänst samt fast ”radiolänk” via kortvåg till bl.a. Kina, Vietnam och Indien.

1979 Konkurrens i etern: Satellitsystemet INMARSAT lanseras.

1977 Stockholmradio övertar sjöräddningsansvar från försvarets stationer Karlskrona Radio resp. Tingstäde Radio.

1976 VHF kanal 16 får officiell status som internationell nödkanal.

1973 Televerket beslutar lägga ner Malmö Radio – uppgiften övertas av Stockholmradio. Basnät och sjöräddningsområde sträcker sig ned till Smygehuk.

1972 Televerket Radio lanserar det automatiska radiotelexsystemet Maritex.

1967 Televerket Radio startar flygradiotjänsten på kortvåg vid Enköping Radio.

Stockholm Radio firar 50 år! Grattis!

1963 Den första VHF-basstationen på kanal 26 i Stavsnäs tas i bruk. Den flyttar några år senare till högmasten i Nacka för att få bättre räckvidd.

1960 Kustradiostationen Stavsnäs Radio byter namn till Stockholm Radio, samtidigt som den miltära föregångaren Vaxholm Radio läggs ner.

1947 Kustradiostationerna som sedan länge tagit ansvar för sjöräddningsledning, får officiell status som Sjöräddningscentraler.

1938 Televerket driftsätter Enköping Radio – fasta ”radiovior” över HF etableras mot andra kontinenter.
Första proven inleds med radiokommunikation på VHF för sjöfarten.

1937 Stavsnäs radio med anropssignalen SDJ övertar Vaxholm Radios civila verksamhet.

1914-17 Radiotelefonitrafik med uppkoppling mot telefonnätet blir möjlig. Telegrafverket öppnar flera kustradiostationer. Härnösand Radio får då signalen SAH, Boden Radio får SAI. Marinförvaltningen och Telegrafverket enas om uppdelning av stationerna: Karlskrona Radio och Tingstäde Radio övergår till Marinen, medan stationerna i Boden, Härnösand, Vaxholm, Karlsborg och Göteborg tillhör Telegrafverket.

1914 Telegrafverket öppnar Vaxholm Radio – Stockholmradios föregångare – för ”allmän korrespondens”, dvs trafik mellan land och fartyg. Anropssignalen blir SAF.

1912 Marinen överlämnar stationen vid Nya Varvet i Göteborg till Kungl. Telegrafverket. Anropssignalen blir SAB.

1902 Marinen installerar 3 radiostationer för trafik via morsetelegrafi med sjöfarten: Vaxholm, Fårö och Karlskrona. Karlskrona Radio/SAA öppnar för allmän korrespondens.