DSC

För att en DSC-VHF ska fungera fullt ut behöver den vara programmerad med ett MMSI-nummer. VHF-radion i sig fungerar som en vanlig VHF, men DSC-funktionen och därmed den röda ”nödknappen” fungerar inte utan MMSI (Maritime Mobile Service Identity).

Du ansöker om radiotillstånd och ett MMSI-nummer hos Post-  & telestyrelsen. Din radio tilldelas då ett unikt nummer som för svenska fartyg börjar med 265 eller 266 (sk. MID, Maritime Identification Digit). Hela numret består av 9 siffror (ex. 265123456). För handhållen VHF ska MMSI alltid börja med siffran 8 följt av MID och ytterligare fem siffror (ex. 826512345). MMSI-numret programmerar du (eller om du anlitar någon att göra det) i din radio enligt anvisningar för just den apparaten.

 

DSC-VHF kan antingen vara en fast installerad apparat eller en handhållen.

 

 

Kustradiostationer och andra landstationer har också ett MMSI. Dessa börjar alltid med två nollor, följt av MID och ytterligare fyra siffror. Stockholmradio har 002652000.

Har du inte SRC (Short Range Certificate) som behövs för att få använda en DSC-VHF kan du gå en kurs eller läsa in själv.

Stockholmradios lärobok för SRC kan du beställa i Stockholmradios webbshop. I boken kan du dessutom läsa mycket mer om DSC och hur ett DSC-anrop går till.

DSC-anrop till Stockholmradio (i korthet)
• Välj ”Individual call” på menysidan
• Välj ”Routine”
• Skriv in Stockholmradios MMSI 002652000
• Sänd DSC

Stockholmradio svarar med ett digitalt ”Acknowledge” och anger vilken VHF-kanal du sedan anropar på som vanligt. Då får du en test på att DSC-funktionen fungerar och även att ”röst-funktionen” är ok. OBS! Läs instruktionsboken för din DSC-VHF, hur du knappar dig fram i menyerna.