FEM FÖRDELAR MED VHF

  • VHF är oumbärligt i områden där mobilen saknar täckning eftersom en VHF-radio både fungerar som kommunikationsradio och telefon. Tryggheten ökar väsentligt eftersom du i princip alltid är nåbar och kan anropa vid behov. Perfekt när du vill ge dig ut på äventyr kring oupptäckta havsvikar och folktomma klippor.
  • Tack vare 49 basstationer (kanal 16) ger VHF täckning längs hela den svenska kusten samt våra största insjöar Vänern, Vättern och Mälaren. VHF-abonnemanget ger dig dessutom rätt att ringa hem ”på kredit” via andra länders kustradiostationer –en extra trygghet vid långseglatser längs främmande kuster.
  • Förutom kontakt via telefonnätet, kan du kommunicera direkt med Sjöräddningscentralen i Göteborg, Stockholmradio, närliggande fartyg, brovakter, lotsstationer med mera.
  • Med VHF kan du enkelt hålla kontakt med andra båtvänner om ni ligger inom radioräckvidd från varandra. Oumbärligt när du samseglar, går i eskader, eller om du bestämt träff med en båtvän i någon trevlig naturhamn. Om du av någon anledning inte får direktkontakt med båten kan du alltid använda Stockholmradio för att bli länkad via någon av våra 46 basstationer (trafikkanaler för kustradion) längs kusten.
  • Som VHF-abonnent anropar du Stockholmradio direkt på VHF och slipper kostnaden för mobilsamtal när du vill ha hjälp med något.