GRÄNSVÅG MF

Stockholmradio sänder bland annat ut kustväderprognosen på MF (Gränsvåg inom frekvensbandet 1600-3000 kHz).
MF används numera i mycket begränsad utsträckning för dubbelriktad kommunikation.
Tekniken för MF-radiosändningar bygger på AM/SSB-modulering. Det innebär mer brus och störningar jämfört med VHF-radions FM-modulering, och ställer andra krav på radio- och antennutrustning ombord.
MF utgör ändå ett bra komplement för fartyg och båtar längre bort från kusten, då räckvidden är betydligt längre än VHF-radions.

Stockholmradio har ingen kontinuerlig passning av några kanaler på MF-bandet.

Frekvenstabell

Passning endast efter överenskommelse

Ch Placering Ship(kHz) Coast(kHz)
MF1 Gotland 2099 1674
MF2
MF3 Gislövshammar 2060 1797
MF4 Härnösand 2216 2733
MF5 Bjuröklubb 2123 1779
MF6 Grimeton 2135 1710