Skip to main content
VarukorgClose Cart

Radiotrafik med fartyg kan ske på många olika frekvenser i olika frekvensband. Det vanligaste är dock VHF, dvs frekvenser runt 160 MHz. De frekvenserna ger räckvidder på kanske 2-3 mil mellan fartyg. Däremot blir avståndet betydligt längre vid trafik med kustradion eftersom deras antenner sitter mycket högre.

För trafik med fartyg som är längre från kusten använder man istället MF/HF, dvs frekvenser i mellan- och kortvågsbanden, mellan ca 1,6-25 MHz. Fördelen med de frekvenserna är att signalerna når betydligt längre. Därför är sådan radioutrustning krav i större yrkesfartyg eftersom de ofta går längre ut till havs.

Gränsvågsfrekvenserna används på grund av sin längre räckvidd till att regelbundet sända ut bl.a storm- och navigationsvarningar och islägesrapporter, i första hand till yrkessjöfarten.

Stockholmradio sänder dessutom under vissa tider ut kustväderprognosen på MF, på de s.k Gränsvågs-kanalerna.

De lägre frekvenserna i MF/HF medför betydligt större antenner ombord. Därför används MF/HF numera i mycket begränsad utsträckning för dubbelriktad kommunikation, ”duplex”. Däremot används det oftare mellan fartyg som är längre ut till havs.

Tekniken för MF/HF-radiosändningar bygger på AM/SSB-modulation. Därför blir det mer brus och störningar jämfört med VHF-radions FM-modulering. Därför ställs helt andra krav på radio- och antennutrustning ombord till skillnad från VHF-radion som har korta och enklare antenner.

Eftersom trafiken på MF/HF har minskat, har Stockholmradio inte längre någon kontinuerlig passning av några kanaler på MF-bandet. På begäran kan dock i de flesta fall ett samtal kopplas upp där också.

Frekvenstabell

Passning endast efter överenskommelse

Ch Placering Ship(kHz) Coast(kHz)
MF1 Gotland 2099 1674
MF2
MF3 Gislövshammar 2060 1797
MF4 Härnösand 2216 2733
MF5 Bjuröklubb 2123 1779
MF6 Grimeton 2135 1710

Till skillnad från sändningar på VHF kan sändningarna på MF höras mycket längre bort från sändaren. Därför kan du ibland höra en sändare som är belägen längre bort, bättre än en som befinner sig närmare dig. Därför ska du prova alla frekvenserna och sedan välja den som du hör bäst.