SAMTALSBESTÄLLNING

Beställning av radiosamtal görs till Stockholmradio på telefon 08-601 79 20 eller via VHF. Efter genomfört samtal debiteras båtägaren. Förutsättningen för att kunna ringa via kustradion är att båten du försöker nå, eller du själv, har ett VHF-abonnemang, eller ett avtal med annan godkänd avräkningsmyndighet. Samtalsbeställningar annonseras direkt på VHF kanal 16.

Förbindelse etableras med båten på ledig trafikkanal så snart mottagande båt besvarat våra anrop. Vi ringer då upp dig och kopplar upp samtalet. Efter samtalets slut loggas bland annat samtalets längd. Debitering görs på båtens abonnemang.

De uppgifter vi behöver av dig är:

  • Båtens namn och (helst) anropssignal, samt MMSI-nummer om möjligt.
  • Namnet på den du söker ombord
  • Båtens ungefärliga position (Vänern? Stockholms skärgård? Norrlandskusten? eller liknande)
  • Det nummer du vill att vi skall koppla upp samtalet till
  • Uppgift om hur länge du vill att vi skall söka båten (hur länge du finns kvar på numret)

Vid utebliven kontakt med båten sker ingen debitering.