Skip to main content
VarukorgClose Cart

Kanal 16 är den internationella nöd- och anropskanalen på VHF. Därför ska du undvika att använda den för samtal. När du fått kontakt med den du söker, skiftar ni till en annan kanal för det fortsatta samtalet.

När det gäller utsändningar av storm-/kuling- och navigationsvarningar, islägesrapporter etc, annonseras de alltid i förväg på VHF kanal 16. Därefter sker utsändningen på anvisad kanal eller på trafikkanalerna.

På samma sätt är det med Stockholmradios utsändningar på trafikkanalerna av till exempel kustvädret, efterlysningar och trafiklistor. Även där annonserar vi ut sändningen i förväg på VHF kanal 16.

Även Försvarsmakten kan annonsera skjutvarningar eller andra risker i samband med sin verksamhet, på VHF kanal 16. Utsändning sker därefter på anvisad kanal.

Om vi får in ett samtal där någon söker ditt fartyg så anropar vi dig på VHF kanal 16. När du svarat, kopplar vi upp samtalet på en ledig trafikkanal.

Vi anropar också ditt fartyg via DSC , förutsatt att vi känner till fartygets MMSI-nummer. När vi fått kontakt med fartyget, kopplar vi upp samtalet på lämplig trafikkanal.