Skip to main content
VarukorgClose Cart

Med tiden har användningen av VHF-radio till sjöss förändrats och behovet av att koppla samtalstrafik till telefoner i land har minskat. Därför har också behovet av s.k duplex-kanaler minskat. Däremot har behovet av att kunna utväxla datatrafik ökat, dels mellan fartyg men också mellan fartyg och land.

Att få flera radiofrekvenser i VHF-bandet är inte möjligt men genom att ta några av dagens trafikkanaler, som är s.k duplexkanaler och består av två olika frekvenser, och istället använda dem som två simplexkanaler, så kan man genom att slå ihop flera sådana skapa en lite bredade datakanal. De kanaler som berörs är kanalerna 24-26 och 84-86. Anrops- och nödkanalen, kanal 16, berörs INTE av ändringen.

Omläggningen sker den 1 november 2022 och berör de basstationer som använder någon av de kanaler som byts.

Kustradionätet används av flera olika aktörer, däribland Sjöräddningscentralen (”Sweden Rescue”), MSI Sweden och av Stockholm radio. Beroende på var du befinner dig kan du därför behöva använda en annan trafikkanal än tidigare.

Du hittar uppdaterade kartor med trafikkanalerna för Sverige och Norden här: Kartor och kanalplan

Sjöfartsverkets aktuella kanalkarta kan du hitta här: klicka här.

Du kan läsa mer om förändringarna på Sjöfartsverkets webbplats: klicka här.