Skip to main content
VarukorgClose Cart

Sedan förra året pågår det förändringar i de olika ländernas kanalplaner för VHF. Ändringarna beror på att det internationellt skett förändringar för att ge mer frekvensutrymme för kommande digitala system.

Tekniskt är det så att kanalerna 24-26 samt 84-86 som hittills varit duplexkanaler, nu delas upp på två simplexkanaler istället. På det sättet blir det plats för nya datakanaler. På de platser där kanal 24-26 och 84-86 fanns tidigare har det nu alltså blivit nya kanaler istället.

I Sverige är de flesta förändringarna redan genomförda men det är fortfarande några mindre ändringar som återstår. När de kommer att ske är ännu oklart.

Nu senast är det Tyskland som har gjort uppdateringar av sina kanaler och dessa är nu införda i Nordenkartan.

Du kan hämta hem alla kartorna och läsa mer om ändringarna här.