FÖR DIG SOM VILL VETA ÄNNU MER

VHF finns både som bärbar enhet och för fast installation i båten. En bärbar VHF har max 5 Watts uteffekt medan en fast station har 25 Watt. Frekvensen är mellan 155 – 162 MHz. Systemet är indelat i fasta kanaler. Vissa kanaler är så kallade Simplexkanaler, det vill säga: du sänder och tar emot på samma frekvens. De används när du kommunicerar med andra båtar eller med broar, lotsar med mera. Andra kanaler är Duplexkanaler, där du sänder och tar emot på olika frekvenser. Duplexkanalerna använder du när du är i kontakt med Stockholmradio eller med Sjöräddningscentralen.

Räckvidden är främst beroende av hur högt antennen är placerad, då radiovågorna teoretiskt når något längre än till horisonten. Den tekniska formeln till höger används för att beräkna räckvidden, där A = antennens höjd över vattenytan i meter och d = räckvidden i nautiska mil. I praktiken innebär detta att två segelbåtar med antennen i masttoppen och med 12 meter hög mast kan ha direktkontakt på upp till 14 nautiska mils avstånd, medan två motorbåtar med antennen 5 meter över vattnet kan kommunicera på cirka 10 nautiska mils avstånd.

Med en bärbar VHF blir räckvidden oftast kortare än med en fast installerad, dels på grund av lägre uteffekt, men främst beroende av mindre antenn och vanligtvis lägre antennhöjd.

Då antennerna till kustradions basstationer ofta sitter på cirka 300 meters höjd, blir räckvidden betydligt längre, och du kan oftast få kontakt med Stockholmradio bortåt 40-50 distansminuter ut från land.