Skip to main content
VarukorgClose Cart

Sedan förra året pågår det förändringar i de olika ländernas kanalplaner för VHF. Ändringarna beror på att det internationellt skett förändringar för att ge mer frekvensutrymme för kommande digitala system.

Tekniskt är det så att kanalerna 24-26 samt 84-86 som hittills varit duplexkanaler, nu delas upp på två simplexkanaler istället. På det sättet blir det plats för nya datakanaler. Där kanal 24-26 och 84-86 fanns tidigare har det nu blivit alltså nya kanaler istället.

I Sverige är de flesta förändringrna redan genomförda men det är fortfarande några mindre ändringar som återstår. När de kommer att ske är ännu oklart.

I Norge däremot har det skett flera förändringar under mars och april och dessa är nu införda i Nordenkartan.

Du hittar alla kartorna här