Skip to main content
VarukorgClose Cart

Nu finns det nya uppdaterade sjökort för den svenska kusten från Västkusten, Kalmarsund, Ostkusten till Bottenhavet och Bottenviken att köpa i butikerna. De nya korten ska visa nya djup, förändrade utmärkningar, nya fyrar och nya eller flyttade bryggor och liknande.

Ett stort antal sjömätningar har resulterat i mer än 900 uppdateringar i de nya korten. Normalt görs ungefär 200 förändringar av olika slag varje år.

Många arbetar med att uppdatera djupdata

Ett hundratal personer arbetar hela tiden med att hålla sjökorten uppdaterade och alla förändringar förs in i en databas. Den är sen underlag dels för sjökorten men också för de digitala tjänster med sjökortsdata som finns. Det gäller t.ex de kommersiella appar för telefoner och surfplattor som innehåller data som kommer från Sjöfartsverkets databas.

Många förändringar men få i ”fritidsbåts”-vatten

De nya sjökorten ska enligt Sjöfartsverket vara ”de säkraste hittills”. Men man ska komma ihåg att förändringarna baseras på sjömätningar som till största delen skett i vad som kallas ”djupa vatten”, dvs där yrkessjöfarten går.

Enligt Sjöfartsverket är ca 78 % av de ”djupa” vattnen sjömätta men bara några fåtal procent av av vattnen inomskärs är sjömätta med moderna metoder. Och det är där merparten av fritidssjöfarten rör sig.

Kartläggning började redan på 1800-talet

Svenska vatten har generellt sjömätts för ganska länge sedan, många redan i mitten av 1800-talet. Även om man på den tiden var skicklig och noggrann så var problemet att mer exakt bestämma var djupmätningen hade skett. Moderna metoder med satellitbaserade positioneringssystem har därför givit betydligt större noggrannhet i mätningarna.

Enligt Sjöfartsverket har man nu sökt finanisering för att göra sjömätningar även på grunda vatten, dvs 0-10 meters djup.

I samband med djupmätningar har även flera tidigare okända vrak hittats.

Den största djupet i Sjöfartsverkets databas är för närvarande på 564,02 meter och det finns i Skagerrak. Landsortsdjupet, Östersjöns djupaste punkt, är bara 458 meter djupt. Där har man för övrigt dumpat en hel del avfall genom åren, bla radioaktivt restavfall, militär överbliven ammunition och allsköns annat skräp.