KARTOR OCH KANALPLAN – VHF


Sverige »

Norden »

VHF-karta

Stockholmradios VHF-karta visar ungefärlig radioräckvidd och tabellen nedan visar ungefärlig placering samt VHF-kanal.

Kanaltabell (VHF-telefonitabell)

Visade räckviddsvärden avser fast monterad 25 Watts VHF-anläggning.
Observera att på kanal markerad med * läses inte varningar, trafiklistor eller väderprognoser.

Kolumn 1: Ungefärlig placering Stockholmradio
Kolumn 2: VHF-kanal
Kolumn 3: Radiohorisont nautiska mil

Ostkusten:

Kalix 25   39
Luleå 24 26
Skellefteå 23 44
Umeå 26 54
Örnsköldsvik 28 42
Mjällom 64 43
Kramfors 84 43
Härnösand 23 36
Sundsvall 24 36
Hudiksvall 25 54
Gävle 23 37
Östhammar 24 44
Väddö 78 32
Stockholm/Nacka 26. 23* 43
Svenska Högarna 84 15
Södertälje 66 30
Torö 24 26
Gotska Sandön 65 22
Norrköping 64 43
Västervik 23 45
Fårö 28 25
Visby 25 43
Hoburgen 24 25
Kalmar 26 40
Ölands S.Udde 78 23
Karlskrona 81 24
Karlshamn (Hörvik) 25 48
Kivik 21 39
* Ej väder/varningar/listor

 

Västkusten:

Strömstad 22                 25
Grebbestad 26 25
Kungshamn 23 23
Uddevalla 84 47
Tjörn 81 26
Göteborg 24 43
Grimeton 22 35
Halmstad 62 52
Helsingborg 24 28
Malmö 27 25

 

Mälaren, Hjälmaren:

Västerås 25                40
Hjälmaren (ur drift permanent)

 

Vänern, Vättern:

Trollhättan 25                32
Bäckefors 78 50
Kinnekulle 01 43
Karlstad 65 36
Jönköping 23 49
Motala 26 47

 

Ny internationell kanalplan

Från och med den 1 januari 2017 gäller också en ny internationell kanalplan, beslutad av ITU (Internationella Teleunionen). Anledningen är det ökande behovet av fler maritima VHF-kanaler för bl.a. VTS, AIS, kommersiella önskemål, hamnar m.m. När ändringarna slår igenom i praktiken är osäkert och kan i vissa länder ta flera år. Arbetet pågår dock mellan myndigheterna. Den som avser att segla utanför svenskt farvatten har som VHF-användare skyldighet att sätta sig in i de regler som gäller för respektive land.

VHF-användare kan och bör hålla sig uppdaterade vilka VHF-kanaler i Sverige som kommer att beröras av kommande ändringar. Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se), PTS (www.pts.se) och Stockholmradio (www.stockholmradio.se) kommer att publicera information på sina respektive webbsidor, när det finns information att lämna.