UTSÄNDNINGSRUTINER

Kanal 16 är den internationella nöd och anropskanalen på VHF.

Stockholmradios utsändningar på trafikkanalerna av till exempel kustvädret, efterlysningar och trafiklistor föregås av annonsering på VHF kanal 16. Anrop till fartyg eller fritidsbåtar sker på VHF kanal 16 när en beställning inkommit från abonnent i land.

Anrop via DSC görs också, förutsatt att vi känner till fartygets MMSI-nummer. Samtalet utväxlas därefter på lämplig trafikkanal.