Skip to main content
VarukorgClose Cart

För oss är det viktigt att alltid kunna säkerställa vår leverans. För att begränsa vår sårbarhet har vi bl.a. sett över bemanningen så att vi med kort varsel kan ta in vikarier vid sjukdom.

Allt kan ändras snabbt i dessa tider och om det skulle finnas risk att Stockholmradio skulle hamna i en situation där normal leverans inte kan uppnås pga. av Corona-utbrottet, kommer vi omedelbart att informera om detta i våra kanaler.