Skip to main content
VarukorgClose Cart

I går, den 5 juni, startade den stora, årligt återkommande, marinövningen Baltops. Det är en övning med ett stort antal deltagande nationer och Nato och övningen leds av den amerikanska flottan. Sverige har deltagit i Baltops sedan mitten av 90-talet men deltar nu för första gången som NATO-medlem.

Under Baltops 24 kommer man bl.a att öva minröjning, ytstrid och amfibieoperationer och det ingår även moment på Gotland.

Det är ett stort antal svenska och utländska fartyg som deltar och även flygplan pch helikoptrar kommer att ingå i en del moment.

För Sverigs del är det främst 4 Korvetter, 3 minröjningsfartyg, 3 sonarspaningsbåtar och 2 stödfartyg som ingår. Utöver det kan det förekomma transporter av personal med snabbgående båtar.

Totalt ingår ett 50-tal fartyg, ca 25 stridsflygplan, 60 helikoptrar och runt 12.000 soldater och sjömän i övningen.

Merparten av den marina delen av övningen kommer att äga rum i Östersjön, runt Gotland och mot Rigabukten. Det är alltså ett stort antal militära fartyg som är i rörelse dygnet runt och ibland i höga farter. Det ställer också en del krav på dig som färdas i de aktuella vattnen.

Tänk på att hålla ordentliga avstånd till fartyg som ingår i övningen och håll uppsikt på eventuella signaler och passa gärna kanal 16 på din VHF-radio.

Tänk också på att en del områden kan vara avlysta pga skjutning eller annan verksamhet så att du inte utsätter dig och andra för risker.

Kontrollera gärna varningarna i Sjöfartsverkets UFS, Underrättelser för sjöfarande, eller lyssna på navigationsvarningarna som sänds på VHF så får du reda på i vilka områden som övningen pågår.

Övningen pågår mellan den 5 juni till den 20 juni.

BALTOPS 2016, Foto Joel Thungren/Försvarsmakten

Bilden överst visar fartyg från bl.a Sverige med ett antal amerikanska flygplan som passerar. Foto US Navy