Skip to main content
VarukorgClose Cart

Det har skett stora förändringar av sjöutmärkningen i Mälaren sedan förra säsongen. Det är ett resultat av ett arbete som Sjöfartsverket nu genomför för att öka säkerheten till sjöss.

Det är viktigt att du som färdas på vatten som kanske inte är helt kända har aktuella sjökort som är uppdaterade med de senaste ändringarna.

Främst är det utefter farleden Södertälje-Västerås-Köping som det har skett stora förändringar. Men även på andra ställen har det skett förändringar av utmärkningen.

På Sjöfartsverkets hemsida, https://ufs.sjofartsverket.se/, finns publikationen Ufs, Underrättelser för sjöfarande, där du kan hitta mycket information. I vänsterkanten finns valet ”Gällande sjökortseditioner – rättelser”. Där kan du se vilka sjökort som är ändrade och hur informationen ska vara nu så du kan rätta dina sjökort. Det bästa är ju om du kan köpa nya aktuella sjökort men tills dess kan du rätta dina gamla kort så dom har den aktuella informationen.

Nya kort för Mälaren beräknas komma i mars 2024 då det nya båtsportkortet kommer. Där finns det också nya djupkurvor.

Du kan läsa mer på Sjöfartsverkets webbplats (klicka)