Skip to main content
VarukorgClose Cart

När det händer olyckor eller andra oönskade saker till sjöss är det flera olika aktörer som tillsammans kan reda ut de problem som uppstått. Flera av dom kan du nå direkt via din VHF-radio men andra kan du kontakta via 112 på telefonen. Om du saknar mobiltäckning kan du med din VHF-radio kontakta kustradion/Stockholmradio för att koppla ett telefonsamtal till 112.

Vi tittar på några av de som du kan behöva komma i kontakt med vid olika händelser på sjön:

JRCC – Sweden Rescue

Främst är det den kombinerade Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg, JRCC, eller ”Sweden Rescue” som ansvarar för räddning vid olyckor till sjöss. Du når enklast ”Sweden Rescue” direkt på VHF kanal 16 eller via 112 på telefon. De har vid behov möjlighet att engagera t.ex helikopter, fartyg, flygplan och andra aktörer beroende på händelsens art.

Kommunal räddningstjänst

Om du befinner dig nära land eller i en hamn eller kanal, så är det vanligen kommunens räddningstjänst som har ansvaret för räddningen. Dem når du via 112 på telefonen eller med ett VHF-samtal till kustradion och begära telefonsamtal till 112. Tänk på att berätta var du befinner dig så att rätt kommun blir kontaktad.

Kustbevakningen

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Eftersom deras fartyg finns ute till sjöss kan de också assistera vid andra olyckor. De kan också ta hjälp av bl.a Sjöräddningssällskapet eller kommunal räddningstjänst vid t.ex oljeutsläpp eller drunkningsolyckor i närheten av land.
Kustbevakningen når du via 112 på telefonen eller med ett VHF-samtal till kustradion och begära telefonsamtal till 112. Du kan också prova med att anropa dem på kanal 16 (”Kustbevakningen” eller ”Kustbevakningsbåt i närheten av …”).

Sweden Traffic

Om du upptäcker fel på olika sjömärken, fyrar som slocknat eller andra fel på utmärkning till sjöss ska du snarast kontakta ”Sweden Traffic”. Dem når du enklast på VHF-kanal 16. Det gäller även om du upptäcker andra saker som kan utgöra en fara för sjöfarten, t.ex drivande föremål, hinder i farleder eller sjömärken som saknas eller kommit ur position eller om belysningen av belysta märken och skyltar har slocknat etc. Om du har täckning på mobilen kan du också ringa till 0771-63 06 85.

Sjöpolisen

Sjöpolisen finns i Region Stockholm och Region Väst. Sjöpolisens uppgift är bland annat att förebygga och ingripa mot brott till sjöss och på land. Det kan t.ex gälla sjöfylleri, fartöverträdelser eller vårdslöshet i sjötrafik. Men även stölder av båtar och motorer och eftersök av personer i marina miljön eller att utreda ansvarsfrågan vid olyckor kan beröra sjöpolisen.
Sjöpolisen når du via via 112 på telefonen eller med ett VHF-samtal till kustradion och begära telefonsamtal till 112.
Om det inte är akut kan du också ringa 114 14 och begära sjöpolisen.
När det gäller stulna båtar och motorer i Stockholmstrakten så har Sjöpolisen en tipstelefon: 073-910 0001. Du kan också skicka mail: sjopolisen.stockholm@polisen.se

Om du vill läsa mer om vem som gör vad, hur du kontaktar dem, frekvenser och allt annat som berör sjöfart i Sverige kan du studera UFS – Underrättelser för Sjöfarande som du hittar här (klicka)