Skip to main content
VarukorgClose Cart

De nya sjökorten fick en hel del kritik när de släpptes för några år sedan. Den främsta orsaken var att man nu börjat mäta djup på ett nytt sätt. Många vatten som tidigare var markerade som 3-6 meter i de tidigare korten hade nu fått en mörkblå markering som betyder att djupet är 1-3 meter. Det betydde att många välkända passager och vikar nu fick betraktas som att de inte var farbara. Det dök också upp grund på korten som inte fanns i verkligheten.

Anledningen till förändringarna var att man i samband med det sk Sjökortslyftet infört en ny referensnivå, den s.k RH2000 istället för att som tidigare använda den av SMHI definierade medelhavsnivån.

Flera stora aktörer bl.a Sjöräddningen och Marinen var kritiska till det nya sättet att mäta och visa djup i sjökorten. Flera stora båtorganisationer uppvaktade Sjöfartsverket med krav på förändring.

Efter ett par års diskussioner har Sjöfartsverket nu beslutet att göra nya djupmätningar på de ställen där användare och båtorganisationer har påtalat brister. Arbetet startar på utvalda ställen i Stockholms skärgård, speciellt på platser där mycket fritidsbåtar färdas. Många av de ställen som pekats ut som bristfälligt karterade har inte djupmätts sedan 1800-talet och då med helt annan teknik än den som används idag.

De nya sjökorten kan börja distribueras redan nästa sommar om allt går som det är planerat.